AldermideTM (อัลเดอร์มาย) ค้นคว้าและพัฒนาสิ่งที่ดีและเหมาะสมของสภาพผิวของคนไทย โดยเริ่มต้นจากการเลือกสรรและเฟ้นหา สารออกฤทธิ์  (Active Ingredient) ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย กระบวนการนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่สำคัญ แต่ไม่ใช่จุดจบของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอัลเดอร์มาย เพราะสารออกฤทธิ์  (Active Ingredient) แต่ละตัวอาจไม่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการในการ วิจัย พัฒนา และคัดสรร สารออกฤทธิ์  (Active Ingredient) ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญ แต่การคิดค้นสูตรที่จะทำให้สารออกฤทธิ์ต่างๆ ทำงานร่วมกันได้อย่างทรงประสิทธิภาพและปลอดภัยนั้นสำคัญกว่า ที่อัลเดอร์มายเราใส่ใจในการพัฒนาสูตรต่างๆ และ ค้นหาส่วนผสมที่พอเหมาะ ที่ทำให้สารออกฤทธิ์ต่างๆ ได้แสดงถึงพลังอันทรงประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องทดสอบความมีเสถียรภาพของสูตรต่างๆที่ค้นคิดและพัฒนามา เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์อัลเดอร์มาย มีความเสถียรก่อนที่จะส่งถึงมือผู้บริโภค

Comments are closed.