...เป็นคนช่างเลือก จะเลือกสิ่งที่ดีและคุ้มค่าที่สุด...


คุณสุภาพร กิจดุสิตพงษ์ / นักการธนาคาร

...ผู้หญิงเราอย่าหยุดสวย ต้องฉลาดเลือกและเลือกอย่างมีเหตุผล...


ดร.ศุภณิจ กุลศิริ / อาจารย์มหาวิทยาลัย และคุณแม่ลูกสอง

...ในโลกที่ผิวเผชิญด้วยมลพิษ การบำรุงผิวถึงระดับเซลล์จึงจำเป็นที่สุด...


คุณเนตรนภิศ สนองคุณ / นักโภชนะบำบัด

...ชีวิตมี 2 ด้าน ใช้อย่างเต็มที่ แต่ต้องรู้จักที่จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุด...


คุณชนกนันท์ รุ่งโรจน์ / นักการตลาด และคุณครูสอนบัลเล่ต์

Comments are closed.